”En virksomhetskultur med aktive og levende verdier gir stolthet og gode resultater” - Ellen Mossin Olesen

Personlige verdier:

Hva – Hvorfor - Hvordan?

 Få min verdiord meny og praktiske oppgave om personlige verdier her:

Ellen Mossin Olesen - Aktive Verdier på arbeidsplassen og i samfunnet